Samen steken boer op het land werkzaamheden schoon spuiten asperges afdekken zonsondergang groei van de asperge

Privacyverklaring Buijs en Zoon Bilthoven B.V.

Buijs en Zoon Bilthoven B.V., verder te noemen Buijs, exploiteert een boerderijwinkel aan de Soestdijkseweg zuid 152, 3721 AH in Bilthoven. Via de website, telefonisch en in de boerderijwinkel kunnen producten van deze winkel besteld worden. In verband met die bestellingen verwerkt Buijs persoonsgegevens van de bestellers. Op deze verwerking zijn de navolgende bepalingen van toepassing.

Verwerking

Buijs bewaart, als bewijs van de bestelling, een registratie daarvan met de daarop vastgelegde persoonsgegevens: volledige naam en telefoonnummer, betaalgegevens en identificatiegegevens. Op deze registratie zijn niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk voor een goede dienstverlening.

Met deze gegevens gaat Buijs vertrouwelijk om. De gegevens worden opgeslagen op een eigen, beveiligde computer, of een beveiligde computer van een derde partij met wie een verwerkersovereenkomst is gesloten. De gegevens worden voor geen enkele verwerking buiten de EU doorgegeven. Deze administratie wordt niet ter inzage gegeven aan derden, tenzij er sprake is van een wettelijke of gerechtelijk vastgestelde verplichting, met uitzondering van overdracht aan en controle door de ingeschakelde boekhouder, accountant, fiscalist, deurwaarder of advocaat, waarmee in voorkomend geval een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.

De geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en nakoming van de huurovereenkomst. Buijs zal de gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden.

Inzage en bewaartermijn

Alle klanten hebben het recht om, na afspraak daarover, de over hen geregistreerde persoonsgegevens in te zien en bij onjuistheid te corrigeren. Op verzoek zal Buijs de gegevens verwijderen, tenzij Buijs een gerechtvaardigd belang heeft bij de opslag van de gegevens. Buijs bewaart de administratie in verband met de verplichtingen tegenover de Belastingdienst ten minste zeven jaar na einde van de overeenkomst.

De gegevens worden vernietigd wanneer er geen dispuut met de Belastingdienst meer mogelijk is. Wanneer u vindt dat Buijs niet adequaat met de persoonsgegevens omgaat, kan daarover contact worden opgenomen met Buijs. Mocht dat niet tot genoegen worden opgelost, dan is het mogelijk daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging en contact

Buijs behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen en zal in dat geval de gewijzigde verklaring op de website www.aspergesutrecht.nl publiceren. Heeft u vragen over deze privacyverklaring, dan kunt u bellen: 030 228 2147.

Maak je website met Websitemachine.nl