Samen steken boer op het land werkzaamheden schoon spuiten asperges afdekken zonsondergang groei van de asperge

Asperges van Familie Buijs.

Ieder voorjaar komen de asperges weer uit de grond. De vroeg in het voorjaar opgebouwde ruggen zorgen ervoor dat de asperges mooi lang wit worden. Net voordat ze boven de grond uitkomen worden ze geoogst. Eenmaal boven de grond verandert de kleur namelijk snel van wit naar roze naar groen.

Onder invloed van de stijgende bodemtemperatuur gaan de knoppen op de kop van de asperge-plant dus weer uitlopen. Middels het afdekken van de grond met zwarte folie wordt dit proces een klein beetje versneld.

Maar dit zijn wel zo ongeveer de enige teeltmaatregelen op het aspergebedrijf van Familie Buijs welke “tegennatuurlijk” zijn.

Het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen is hier namelijk niet gewenst.

De bodem wordt gevoed door middel van groencompost. Dit is een compost van 100% natuurlijke herkomst, zoals takken, bladeren en gras. Aan de compost worden (op recept) kleine hoeveelheden micro-elementen toegevoegd. Als er al korrels worden gestrooid in het gewas, dan zijn dit natuurlijke zouten, of korrels van een  organische/natuurlijke herkomst. Hierdoor kan de plant optimaal groeien.

Door het weglaten van kunstmest krijgt de asperge een bijzonder goede smaak. De goede kwaliteit van de asperge is dus niet (alleen) met het oog waar te nemen. Goede kwaliteit moet je proeven !!!

Aan het einde van de oogstperiode worden de eerder gemaakte ruggen weer plat gereden.

De onkruiden welke vanaf dat moment ontkiemen worden op mechanische wijze bestreden, of met de hand verwijderd.

Door een uitgebalanceerde voeding wordt het gewas nauwelijks lastig gevallen door (schimmel-) ziektes of door insectenplagen.

Gewasbespuitingen welke in het zomerseizoen worden uitgevoerd bevatten dan ook geen chemie!!

Enkel essentiële voeding voor het gewas. Hierdoor is er in de geoogste asperge van het komend jaar dan ook geen restant van bestrijdingsmiddelen te vinden.

Als het te lang droog blijft wordt er beregend.

Door regelmatige controle van de vochttoestand van de bodem wordt er niet te veel, maar ook niet te weinig beregend. Het gewas kan hierdoor lekker groeien in de zomer, en op deze wijze een reservevoorraad aan suikers aanleggen in de wortels van de plant.

Deze suikers heeft de plant nodig om het volgende seizoen weer opnieuw knoppen te laten uitlopen.

En zodoende te zorgen voor weer een voorjaar met overheerlijke asperges op Uw bord.

 

Bekijk hier asperge tv   Ga hier naar de excursie
Maak je website met Websitemachine.nl